AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en de overheid gaan de georganiseerde criminaliteit op de Wallen strenger aanpakken. Onder de naam 'Emergo' gaan ze gezamenlijk het Wallengebied in Amsterdam doorlichten en de structuren voor georganiseerde misdaad zo scherp mogelijk in kaart brengen.

Daarna volgen gecoördineerde acties door onder meer de politie, justitie, de gemeente en de Belastingdienst om de criminaliteit te ontmantelen.

Burgemeester Job Cohen heeft hiertoe woensdag een convenant ondertekend met de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën.

Ook voorzitter Els Iping van stadsdeel Amsterdam-Centrum, de Amsterdamse hoofdofficier Leo de Wit en korpschef Bernard Welten van de Amsterdamse politie hebben de afspraken ondertekend.

Samenwerking

Cohen en Iping hadden toenmalig minister Piet Hein Donner tijdens een werkbezoek vorig jaar om meer samenwerking met de overheid gevraagd om korte metten te maken met de criminaliteit.

Met de wet-Bibob in de hand en gerichte handhavingsacties heeft de gemeente de bestuurlijke aanpak de laatste jaren uitgebreid, maar kon daarbij vooral de bovenwereld treffen.

Wisselwerking

Om ook de onderwereld aan te pakken is een wisselwerking nodig tussen de bestuurlijke aanpak en strafrechtelijke en fiscale onderzoeken, betoogde Amsterdam.

"We zijn mede afhankelijk van goede en betrouwbare informatie van politie, justitie en de fiscus", aldus de gemeente.

Zorgen

Het stadsbestuur maakt zich grote zorgen over vermenging van de onderwereld en de bovenwereld in de Amsterdamse rosse buurt. Er zijn vooral zorgen over het witwassen in vastgoed en bedrijven en betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij branches als de prostitutie, coffeeshops, smartshops en delen van de horeca.

Een probleem bij de aanpak daarvan is dat er weinig aangifte wordt gedaan van deze zaken en dat het strafrechtelijk bewijs lastig is rond te krijgen.

Resultaten

Het is nu voor het eerst in Nederland dat een gemeente en het Rijk zo intensief samenwerken om de georganiseerde misdaad te bestrijden, aldus minister Hirsch Ballin. "We willen samen zoveel mogelijk resultaten bereiken."

Volgens de minister valt hierbij te denken aan het intrekken van vergunningen of confiscatie. Het is niet bekend hoeveel ondernemers op de Wallen connecties hebben met het criminele milieu.

Na afronding van het project volgt een evaluatie, waarvan het eindrapport eind 2010 moet verschijnen.