BRUSSEL - Bij een panel van vooraanstaande juristen uit de gehele wereld heersen serieuze zorgen over de manier waarop EU-landen terrorisme bestrijden. De mensenrechten zijn daarbij in het geding, menen de juristen van internationale naam en faam.

Het panel is bezorgd over rapporten waarin gesteld wordt dat Europese landen met de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA hebben samengewerkt bij illegale vluchten, geheime detentie en mogelijk marteling.

Polen en Roemenië zijn hiervan meermalen beschuldigd. Ook meent het panel dat regeringen strenger het werk van hun eigen veiligheidsdiensten moeten controleren.

Onaanvaardbaar

De groep juristen noemt het verder "onaanvaardbaar" dat terreurverdachten preventief worden uitgezet naar landen waarvan bekend is dat er gemarteld wordt.

Verder is het panel bezorgd over de gevolgen van disproportionele anti-terreurmaatregelen voor de positie van de moslimgemeenschap in Europa.

Leden

De leden van het panel zijn benoemd door de Internationale Commissie van Juristen (ICJ). Onder hen bevinden zich Mary Robinson (oud-president van Ierland en vroeger VN-Hoge Commissaris voor mensenrechten), (oud-) rechters van het Joegoslavië-Tribunaal en invloedrijke juristen uit onder meer Thailand, Argentinië, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Egypte.