DEN HAAG - Nierpatiënten die een donor meebrengen van wie zij zelf de nier niet kunnen ontvangen, mogen geen voorrang op de wachtlijst krijgen. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) neemt een advies van de Gezondheidsraad met deze strekking over, heeft hij de Tweede Kamer woensdag laten weten.

Nierpatiënten kunnen zelf een donor meebrengen om zo sneller geholpen te worden. Vaak blijkt de donornier echter niet geschikt, bijvoorbeeld doordat de bloedgroepen niet overeenkomen.

Met een 'ruilprogramma' zou de ongeschikte nier aan een andere patiënt worden gegeven. In ruil daarvoor zou de patiënt die de donor meebracht, stijgen op de wachtlijst.

Eerlijk

Volgens de minister is dit niet eerlijk. Verschil in behandeling mag alleen worden gemaakt aan de hand van algemene en onpartijdige criteria.

Daar is bij dit systeem geen sprake van omdat er voorrang wordt verleend aan patiënten die een donor meebrengen. Net iedere nierpatiënt is hiertoe in staat.