DEN HAAG/MIDDELBURG - PvdA-leider Bos zet in de kabinetsformatie keihard in op het behoud van de Melkertbanen, waarop het huidige kabinet fors wilde bezuinigen. Ook het schrappen van de belastingkorting voor werkgevers die laaggeschoold personeel in dienst nemen, moet in het nieuwe regeerakkoord voor een flink deel van tafel.

Bos heeft dat CDA-leider Balkenende tijdens de onderhandelingen duidelijk gemaakt, zo zei hij donderdagavond tijdens een partijbijeenkomst in Middelburg. "Het CDA mag hierop niet te veel afdingen."

Tevreden

De Melkertbanen en de fiscale subsidie om laaggeschoold personeel aan te trekken, stonden donderdagmiddag op de agenda van de kabinetsformatie. Zowel Bos als Balkenende toonde zich na afloop tevreden over de gemaakte vorderingen. Ook over de WAO zeggen PvdA en CDA elkaar te naderen. De basis van een compromis is het voorstel van de Sociaal-Economische Raad, waarin onder meer staat dat alleen volledig arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering krijgen.

De onderhandelaars zeggen pas echte afspraken te kunnen maken als ze weten hoeveel geld er beschikbaar is voor de diverse beleidsterreinen. En daar zijn de partijen voorlopig nog niet uit.

Donderdagochtend spraken de onderhandelaars hierover aan de hand van een korte notitie van de informateurs Donner en Leijnse. Die stellen als 'werkhypothese' voor om het overheidstekort in de komende vier jaar weg te werken, zoals het CDA bepleit. Dat zou een bezuiniging van minstens 14,5 miljard euro vergen. De PvdA is hiertoe alleen bereid als de bezuinigingen niet te veel ten koste gaan van de economie en het beleid op het gebied van onder meer zorg en onderwijs.

'Constructief'

Balkenende en Bos noemden de besprekingen over het financiële beleid na afloop 'constructief'. "Als het elke dag zo gaat komen we er wel uit", aldus Bos. De onderhandelaars wilden echter geen verdere bijzonderheden geven.

Het CDA zou het liefst de onderhandelingen over de financiën eerst helemaal afmaken, alvorens de rest van het regeerakkoord wordt vastgesteld. De christen-democraten hebben voorgesteld volgende week een 'heidag' te organiseren, waarop de onderhandelaars wat langer met elkaar kunnen doorpraten. Of die er ook komt staat nog niet vast.

Vrijdag spreken de partijen onder meer over stimulering van de kenniseconomie.