GRONINGEN - Duizenden studenten die zich hebben aangemeld voor een studie hoger onderwijs krijgen uiterlijk komende week te horen dat zij zijn uitgeloot.

Voor 7696 studenten is geen plaats aan hogeschool of universiteit voor de studie van hun voorkeur, heeft de IB-groep becijferd.

Studenten die zich hebben gemeld bij het elektronisch loket 'Mijn IB-Groep' kunnen vrijdag via internet bekijken of ze zijn ingeloot. Op 18 juli ontvangt iedereen een brief met de uitslag.

Dit jaar zijn er bijna 25.000 aankomende studenten voor ruim 17.000 beschikbare plaatsen bij studies waarvoor wordt geloot. Vorig jaar waren er ongeveer 23.000 kandidaten voor hetzelfde aantal beschikbare plekken. Voor de 23 lotingstudies aan de universiteiten waren er 14.856 aanmeldingen, voor de 45 lotingstudies aan hogescholen waren dat er 9924. Er zijn in totaal 9130 plaatsen beschikbaar aan de universiteiten en 7954 plaatsen aan de hogescholen.

Kandidaten die wel zijn ingeloot voor geneeskunde, tandheelkunde en criminologie, maar niet in de stad van hun eerste voorkeur, kunnen via de ruilbeurs op www.ib-groep.nl een verzoek tot ruiling indienen. De IB-Groep neemt deze verzoeken op datum van binnenkomst in behandeling.

Terugtrekken

Omdat ingelote kandidaten zich soms terugtrekken kunnen er plaatsen openvallen die de IB-Groep weer opvult. Na de eerste lotingsronde bekijkt de IB-Groep wekelijks of er nieuwe gegadigden kunnen inloten. De lotingsrondes gaan door tot en met 25 september. De resultaten worden wekelijks bekendgemaakt op www.ib-groep.nl.