DEN HAAG - Het kabinet moet burgemeester Job Cohen van Amsterdam op de vingers tikken omdat hij zich niet houdt aan afspraken over de aanpak van illegalen die buiten de pardonregeling vallen. Dat vindt de VVD in de Tweede Kamer. De fractie vraagt om een bestuurlijke aanwijzing voor Cohen.

"Het is een stevig middel, maar we denken dat het nodig is om deze burgemeester weer in het gareel te krijgen", zei een woordvoerder van de VVD-fractie woensdag.

In schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken verzoekt Kamerlid Halbe Zijlstra om de bestuurlijke aanwijzing.

Toestemming

De VVD is verontwaardigd omdat Cohen zegt dat hij informatie over illegalen uitsluitend doorspeelt aan Justitie als de vreemdeling daar toestemming voor geeft.

In een akkoord dat staatssecretaris Nebahat Albayrak heeft gesloten met de gemeenten staat dat zij optimaal moeten helpen bij het aanpakken van illegalen die niet onder het pardon vallen.

Gegevens

Ook CDA-Kamerlid Wim van de Camp vindt de uitspraken van Cohen onverstandig. "Gemeenten hoeven geen lijsten met illegalen te overhandigen, maar de gegevens van mensen die het land uit moeten, moeten worden gemeld." Van de Camp wil dat Albayrak hierover nog eens gaat praten met Cohen.

VVD'er Zijlstra meent dat de burgemeester van Amsterdam zich tegen het beleid van de Rijksoverheid keert. Volgens een woordvoerder van Cohen is daar geen sprake van.

"Wij gaan niet tegen de zin van vreemdelingen in hun namen doorgeven. Dat hebben we afgesproken, ook met staatssecretaris Albayrak. Wij houden ons aan het bestuursakkoord."

Uitvoering

Albayrak heeft maandag met de gemeenten gesproken over de praktische uitvoering van de pardonregeling. Heikel punt vormde het verzoek om gegevens van illegalen die buiten de regeling vallen te overhandigen, zodat die kunnen worden uitgezet.

Diverse burgemeesters weigerden zogenoemde illegalenlijsten aan te leveren. Tijdens het overleg is de onenigheid gesust en afgesproken dat per geval wordt bekeken of en hoe een vreemdeling Nederland moet verlaten.