DEN HAAG - De hele jeugdzorg gaat door de molen. Een stuurgroep gaat bekijken welke organisaties in de jeugdzorg werkelijk belangrijk zijn, over welke kennis en vaardigheden het personeel van zorginstellingen moet beschikken, en hoe personeel kan worden bijgeschoold.

Werkgevers, beroepsverenigingen, de HBO-raad en cliëntenorganisaties hebben daarvoor woensdag een gezamenlijk actieplan gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat medewerkers binnen de jeugdzorg lid worden van beroepsorganisaties en verklaren dat ze zich zullen houden aan een beroepscode. Als een werknemer vervolgens ernstige fouten maakt, valt hij of zij onder het tuchtrecht van de vereniging.

Oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek van Justitie is voorzitter van de stuurgroep die de reorganisatie gaat leiden.

Savanna

De reorganisatie komt nadat er de laatste jaren ernstige zaken zijn gebeurd met kinderen die onder begeleiding stonden van jeugdzorginstellingen. Het meest bekende geval is de 3-jarige peuter Savanna uit Alphen aan den Rijn die in 2004 stierf na langdurige mishandeling en verwaarlozing door haar moeder en stiefvader.

De gezinsvoogd en vele andere hulpverleners kwamen bij het gezin over de vloer maar grepen niet in. De gezinsvoogd, die namens de Staat toezicht op het meisje hield, moet voor deze kwestie voor de rechter verschijnen.