WASHINGTON - Nederland wil als gelijkwaardige partner deelnemen aan de testfase van de Joint Strike Fighter (JSF). Dat betekent dat Nederland inzage wil hebben in alle informatie die het daarvoor nodig heeft.

Deze boodschap heeft staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap, dinsdag aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot, onderminister van Defensie Gordon England, overgebracht tijdens zijn bezoek aan het Pentagon.

Van der Knaap besprak met England vooral de voorwaarden waaronder Nederland aan de volgende testfase kan deelnemen. Den Haag hoopt in een later stadium een definitieve beslissing te kunnen nemen over de aankoop van het gevechtsvliegtuig. In februari besloot het kabinet al mee te doen aan de testfase.

Begrip

De Amerikanen hebben volgens de staatssecretaris volledig begrip voor het Nederlandse standpunt. De staatssecretaris verwacht dat over die voorwaarden eind deze maand overeenstemming zal zijn. Als het parlement instemt kan dan in november een memorandum van understanding worden getekend om daadwerkelijk met de testfase te beginnen.

Van der Knaap heeft met England ook over de Nederlandse bijdrage in Afghanistan gesproken. "Ik heb de politieke situatie in Nederland toegelicht, waar Nederland staat en waar de knelpunten zijn." Deze zomer zal Nederland een beslissing nemen of het in Afghanistan blijft of weggaat.

Luchttransport

Naast politieke zijn er ook technische knelpunten. Met name op het gebied van luchttransport. Van der Knaap: "Zelfs als we nu voldoende hebben, zal er op langere termijn een tekort ontstaan, als we zouden besluiten te blijven."

De materiële problemen zijn geen bilaterale Amerikaans-Nederlandse zaak, maar een NAVO-probleem, dat de NAVO moet oplossen.

Van der Knaap kaartte ook de klachten in Limburg aan over het lawaai van de motoren van AWACS-radarvliegtuigen. England zei geen oplossing te hebben voor dit probleem, maar wees erop dat de NAVO hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijkheid is.