DEN HAAG - CDA-onderhandelaar Balkenende en zijn PvdA-collega Bos overwegen een 'heidag' te houden om eens in alle rust met elkaar te praten over de kabinetsformatie. Bos zei dat donderdag na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde met de informateurs Donner en Leijnse.

Die stond vooral in het teken van het arbeidsmarktbeleid en het bestrijden van de werkloosheid. De PvdA wil dat de bezuinigingen van het huidige kabinet op de Melkertbanen grotendeels worden teruggedraaid.

Ook wil ze de voorgenomen afschaffing terugdraaien van loonkostensubsidies voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, met name voor jongeren zonder baan. Het CDA lijkt hier niet onwelwillend tegenover te staan.

Balkenende en Bos zeiden dat de besprekingen in goede sfeer zijn verlopen en dat er vooruitgang is geboekt. Ze wilden geen details geven.