AMSTERDAM - Gemeenten hoeven geen lijsten van illegale asielzoekers in te leveren bij het ministerie van Justitie. Dat is de uitkomst van het overleg dat maandag plaatsvond tussen staatssecretaris van Vreemdelingenzaken Nebahat Albayrak (PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wel moeten gemeenten informatie krijgen over de asielzoekers die gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke noodopvang.

Albayrak en het VNG spraken over de uitvoering van het generaal pardon. Het generaal pardon geldt voor asielzoekers die voor 2001 in Nederland een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Mensen die niet onder het pardon vallen kunnen niet meer opgevangen worden in de gemeentelijke noodopvang.

Onderdeel

Die wordt gesloten als onderdeel van de pardonregeling. Daarbij gaat het om mensen die nog in een procedure voor een verblijfsvergunning zitten of mensen die illegaal in Nederland verblijven.

Daardoor bestond twee weken geleden ontstond ophef, toen staatssecretaris Albayrak in de Tweede Kamer zei dat gemeenten lijsten moeten inleveren van de illegale asielzoekers die niet in aanmerking komen voor het generaal pardon.

Bakker

De burgemeester van Hilversum Ernst Bakker zei daarop niet mee te werken aan het verstrekken van een lijst van illegalen.

Een woordvoerster van de VNG laat weten dat het allemaal op een groot misverstand berust. "Er is nooit sprake geweest van lijsten van illegalen."

Volgens de VNG wordt, net zoals eerder was afgesproken, elk geval individueel beoordeeld door de gemeenten en de dienst terugkeer en vertrek van het ministerie van Justitie.

Klankbordgroepen

In gemeentelijke klankbordgroepen zullen deze dienst en gemeenten samenwerken. Doel is te voorkomen dat vreemdelingen in de illegaliteit belanden.