AMSTERDAM - Twee op de drie Nederlanders is voorstander van een minder hard asielbeleid. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder duizend Nederlanders die onderzoeksbureau NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk. De resultaten zijn donderdag gepresenteerd.

Vorige week bleek al in een andere peiling dat tweederde van de Nederlanders wil dat asielzoekers die al vijf jaar in Nederland wachten op een beslissing, een verblijfsvergunning krijgen. Het gaat dan om een eenmalige maatregel. De Tweede Kamer heeft een motie van die strekking aangenomen waar het kabinet nu over nadenkt.

Asielaanvragen

In de nieuwe steekproef zijn aanvullende vragen gesteld over het huidige asielbeleid, waar de meesten het mee oneens blijken. Zo wil tweederde dat alleen asielaanvragen waarvan van tevoren al vaststaat dat ze geen kans maken, binnen een week worden afgehandeld. Nu worden alle asielaanvragen aan die 48-uursprocedure onderworpen.

Werken

Ook vindt tweederde dat asielzoekers moeten kunnen werken of studeren als zij al een half jaar in Nederland wachten op een uitspraak over hun asielverzoek. Nu mag dat niet zolang zij in de procedure zitten, soms jaren. Verder vindt het merendeel dat de autochtone Nederlander zelf ook meer werk kan maken van de integratie van nieuwkomers.

Politiek

De Nederlandse politiek moet volgens hen niet alleen praten over de plichten van deze groepen. Ook wil de helft van de Nederlanders dat afgewezen asielzoekers opvang krijgen tot aan hun terugreis.

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk ziet in de uitkomsten een breed maatschappelijk draagvlak voor een soepeler asielbeleid. De organisatie zal de onderhandelaars voor een nieuw kabinet daarvan op de hoogte stellen. Vluchtelingenwerk benadrukt dat ook onder de achterban van PvdA en CDA steun is voor een andere koers in het asielbeleid.