DEN HAAG - Mannen en vrouwen moeten beter over hun rolverdeling in het huishouden nadenken en daarover afspraken maken, vindt LPF-staatssecretaris Phoa (Emancipatie en Familiezaken). Hij is daarom donderdag een voorlichtingscampagne begonnen, die vooral gericht is op mannen en vrouwen die net hun studie achter de rug hebben en hun leven nog vorm moeten geven.

Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat 90 procent van de Nederlanders het belangrijk vindt dat de taken in gezin en huishouden eerlijk worden verdeeld. Toch draaien de vrouwen daar meestal voor op. Gezinnen maken hier wel afspraken over maar komen die slecht na, terwijl mannen zelf vinden dat zij best meer kunnen doen.

Naast de campagne, met onder andere radio- en televisiespots, advertenties en een internetsite, komen er een internationaal onderzoek en een Europese conferentie in 2004.