DEN HAAG - Het is totaal onbekend hoeveel WAO'ers de afgelopen jaren weer aan het werk zijn gekomen en gebleven. De uitvoeringsinstellingen, zoals het Gak staken samen circa 500 miljoen gulden in de reïntegratie van arbeidsongeschikten, maar het is onduidelijk hoeveel WAO'ers daarvan gebruik hebben gemaakt.

Dat staat in een rapport dat de Algemene Rekenkamer

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) zou in februari dan ook veel te positief zijn geweest toen hij aan de Tweede Kamer meldde dat de doelstellingen voor de reïntegratie van WAO'ers zijn gehaald. Hoogervorst is daarbij uitgegaan van het aantal scholingsprojecten dat werd ingekocht om WAO'ers weer aan het werk te helpen. Dat is volgens de Rekenkamer echter geen goede maatstaf om het succes van de reïntegratie te achterhalen. Eenderde van deze projecten is namelijk nooit begonnen.

Omdat er een groot gebrek aan betrouwbare cijfers over de werkhervatting bij WAO'ers is, heeft de Rekenkamer nu zelf een enquête gehouden. Daardoor is volgens de onderzoekers voor het eerst een goed beeld te schetsen van de hoeveelheid WAO'ers dat weer aan de slag gaat.

Reïntegratietraject

Van de vierhonderd arbeidsongeschikten die zijn ondervraagd, blijkt 86 procent na ruim een jaar nog aan het werk te zijn. Er wordt geprobeerd jaarlijks ongeveer 50.000 arbeidsongeschikten via reïntegratietrajecten te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zo'n traject is een pakket van bijvoorbeeld gerichte bemiddeling en het vergoeden van kosten voor scholing, begeleiding of aanpassing van de werkplek.

/ECONOMIE'Herziening WAO bespaart 8 miljard op jaarbasis'Helft langdurig zieken na 2,5 jaar weer aan de slag

/NIEUWSAantal WAO-ers stijgt