'T ZAND - In de Noord-Hollandse plaats 't Zand is zondag het monument voor de 36 Nederlandse slachtoffers van de tsunami officieel onthuld.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2176

Initiatiefneemster Karin Beenhakker schatte het aantal belangstellenden op ruim tweehonderd. Onder hen waren onder meer donateurs, medewerkers van het Rode Kruis en burgemeester Paul de Winter van de gemeente Zijpe, waar 't Zand onder valt.

Golf

Zaterdag was het monument al in besloten kring onthuld voor de nabestaanden van de slachtoffers van het natuurgeweld in Azië, dat toesloeg op tweede kerstdag 2004. Het gedenkteken is gemaakt door Saskia Koning en bestaat uit een stenen golf, omringd door 36 zwerfstenen met daarop de namen van de slachtoffers.

Bijeenkomst

Karin Beenhakker en Luc Pijman overleefden met hun vier kinderen de ramp tijdens hun vakantie op Sri Lanka. Zij hebben via het ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar alle nabestaanden benaderd. Iedereen gaf toestemming en velen droegen ook bij voor het monument, net als andere particulieren en instellingen.

Volgens de initiatiefneemster is zaterdag gebleken dat er onder de nabestaanden behoefte is aan een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. De eerste was speciaal gepland op 07-07-'07, maar wanneer die in het vervolg wordt gehouden, wordt nog in onderling overleg bepaald.

Tsunami-monument