NEW YORK - De Afdeling Bevolking van de Verenigde Naties heeft haar verwachting over de groei van de wereldbevolking naar beneden bijgesteld. Dat blijkt uit een VN-rapport dat woensdagavond in New York is gepubliceerd.

Nog geen twee jaar geleden verwachtte de VN-divisie dat het aantal wereldburgers in 2050 op 9,3 miljard zou uitkomen. De verwachting is nu dat het er 8,9 miljard zullen zijn. De verlaging met vierhonderd miljoen mensen is vooral gebaseerd op de sterfte door aids, die groter zal zijn dan de VN twee jaar geleden verwachtte. Daarnaast neemt de vruchtbaarheid van de bevolking sterker af.

Ondanks de vernietigende aidsepidemie zal de bevolking van de getroffen landen over het algemeen halverwege deze eeuw groter zijn dan nu, omdat in de meeste van die landen het geboortecijfer op peil blijft, zo meldt het rapport.

Maar in de meeste ontwikkelingslanden zal het geboortecijfer dalen tot 2,1 per vrouw. Dat niveau is nodig voor de instandhouding van de bevolking. Tegen zullen drie op de vier landen in de minder ontwikkelde gebieden een geboortecijfer onder dat niveau hebben.