't ZAND - Nabestaanden van de 36 Nederlandse slachtoffers van de tsunami hebben zaterdagmiddag in 't Zand een monument onthuld ter nagedachtenis van hun dierbaren die in 2004 in Azië tijdens het natuurgeweld het leven lieten.

Op de besloten bijeenkomst in de kop van Noord-Holland, waren ongeveer honderddertig mensen. Dit meldde Stichting Tsunami-Monument.

Hardsteen

Het gedenkteken is gemaakt door Saskia Koning. Het bestaat uit een drie meter lange golf van hardsteen in een grote cirkel van schelpenzand. Eromheen liggen 36 door water gepolijste zwerfstenen met daarop de namen van de slachtoffers.

Op de golf staat de tekst "Een golf die komt en gaat en alles anders achterlaat".

Herdenken

De stichting wil jaarlijks de Nederlandse tsunami-slachtoffers herdenken. Zondag is de officiële opening en kan ook het publiek er terecht.

De plechtigheid wordt onder meer bijgewoond door burgemeester Paul de Winter van de gemeente Zijpe, waaronder 't Zand valt.

Initiatief

Het monument is een initiatief van Karin Beenhakker en Luc Pijman. Zij overleefden samen met hun vier kinderen de ramp tijdens hun vakantie op Sri Lanka.

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn vorig jaar alle nabestaanden benaderd. Iedereen gaf toestemming en droeg waar mogelijk financieel bij. Verder waren er ook giften van andere particulieren en instellingen.