LEEUWARDEN - In Friesland komen inspraakbijeenkomsten voor de bevolking over komst van een magneetzweefbaan in die provincie. Dat hebben Provinciale Staten van Friesland woensdag besloten.

De burgers mogen meepraten over de vraag of er een supersnelle treinverbinding van Amsterdam naar Groningen, de Zuiderzeelijn, moet komen. De motie over deze volksraadpleging was tijdens een debat ingediend door VVD-fractievoorzitter T. Baas.

Debat aangezwengeld voor oppositie

Het debat was aangezwengeld door de vijf oppositiepartijen FNP, GroenLinks, D66, Christen Unie/SGP en Gemeentebelangen. Zij willen dat het provinciebestuur het besluit over de magneetzweefbaan van vorig jaar juni intrekt. Toen besloten Provinciale Staten van Friesland 200 miljoen euro uit te trekken als bijdrage aan het project.

De oppositiepartijen menen dat door de Provinciale Statenverkiezingen op 11 maart de uiteindelijke beslissing voor de magneetzweefbaan wel eens anders zou uitvallen. Baas meent dat met zo'n belangrijke discussie een volksraadpleging noodzakelijk is. "En dan vind ik dat wij die gevoelens van de bevolking moeten volgen." Gedeputeerde Staten moeten binnen vier weken een plan presenteren hoe zij de raadpleging willen aanpakken.

De magneetzweefbaan is al geruime tijd onderwerp van discussie. In totaal kost de treinverbinding 5 miljard euro. Het Rijk heeft een bijdrage van 2,73 miljard toegezegd. De regio (behalve Friesland onder meer ook Drenthe, Groningen en Flevoland) moet 1 miljard ophoesten. De rest moet betaald worden door een consortium dat de treinverbinding gaat aanleggen, onderhouden en exploiteren.