DEN HAAG - Vojislav Seselj heeft er woensdag over geklaagd dat de rechters en aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal toga's dragen. Hij vindt dat "psychologisch onaanvaardbaar" en eist dat de rechters in "normale burgerkleding" voor het VN-hof verschijnen, zoals bij hem thuis in Servië.

De rechters van het VN-tribunaal dragen een rood-zwarte toga met een witte bef, de aanklagers een zwarte toga met bef. Seselj voelt zich door die rare kleding herinnerd aan katholieken en de Inquisitie.

De Duitse VN-rechter Wolfgang Schomburg, die de eerste voorgeleiding voorzat, zal Seselj een kopie doen toekomen van de kledingregels van het tribunaal. Hij wees erop dat de rechters van het tribunaal in een plenaire vergadering hebben besloten dat er toga's worden gedragen. Dit valt volgens Schomburg onder het mandaat dat het tribunaal van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gekregen.

In Servië, evenals in veel andere voormalige communistische landen, plegen de rechters in een gewoon burgerpak naar de zittingen te komen.