DEN HAAG - Het onderwijs voor volwassenen wordt opengesteld voor 16- en 17-jarigen met een vmbo-diploma. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Op die manier wil het ministerie van Onderwijs deze doelgroep stimuleren om een diploma op havo-niveau te halen.

Het kabinet geeft tegelijkertijd meer ruimte aan scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om beter samen te werken.

Leren

Daarmee kunnen scholen beter ingaan op de wensen van leerlingen met problemen of leerlingen die juist meer willen leren.