DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) gaat na of er een verbod moet komen op het investeren in landmijnen. Hij wil bij die verkenning mee laten wegen in hoeverre private partijen uit eigen beweging bereid zijn af te zien van beleggingen in de productie van de wapensystemen.

Bos heeft dat vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de SP. In België bestaat al zo'n verbod.

Pensioenfondsen

Dit voorjaar kwam via het tv-programma Zembla naar buiten dat grote pensioenfondsen een klein deel van hun geld steken in ondernemingen die clusterbommen en landmijnen maken. Na kritiek hierop besloten ze daarmee op te houden.