EINDHOVEN - De raad van bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heeft donderdag drie medewerkers met onmiddellijke ingang uit hun functie ontheven.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/2156

Uit intern onderzoek bleek dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) niet volgens de wettelijke normen werkt en kinderen mogelijk grote risico's lopen. Dat zei directeur Jeugdzorg Rita van Breugel vrijdag.

Het gaat om een teammanager van de vestiging Helmond en twee teammanagers van het AMK Oost-Brabant. Zij zouden hun 26 medewerkers onvoldoende hebben gestuurd.

Melding

Zo bleek dat in 126 gevallen helemaal niets was gebeurd met een telefonische melding. Van de 330 lopende dossiers bleken er 102 niet binnen de wettelijk voorgeschreven 96 dagen afgerond te zijn.

Bovendien waren de prestaties van het AMK Oost-Brabant als geheel onder de maat, aldus Van Breugel.

Vervangen

De provincie en de inspectie Jeugdzorg zijn vorige week op de hoogte gesteld. Vrijdag wordt ook de inspectie Gezondheidszorg ingelicht omdat een aantal vertrouwensartsen is verbonden aan het werk van het AMK. Ook de ondernemingsraad en medewerkers zijn geïnformeerd. De weggestuurde managers worden voorlopig intern vervangen.

Een extern bureau is in juni begonnen met een onderzoek naar de werkwijze van het AMK dat de regio rond Den Bosch, Eindhoven en Helmond onder zich heeft. In september zijn de resultaten bekend.

Onderzoek

Bij vestigingen van het AMK in Tilburg en Breda zijn geen wantoestanden bekend, maar beide afdelingen gaan maandag uit voorzorg alle dossiers onderwerpen aan een onderzoek.

Het AMK Helmond wist in januari de wachtlijsten helemaal weg te werken, maar in april bereikten directeur Van Breugel signalen dat het fout liep. "Snel handelen is van groot belang voor de bedreigde kinderen. Het AMK behoort snel door te verwijzen naar een geëigende hulpverlener, maar sommige medewerkers willen te veel zelf aan hulpverlening doen, terwijl dat niet hun taak is."

Werkdruk

Dat het personeel klaagt over te hoge werkdruk en roept om meer medewerkers, vindt Van Breugel niet terecht. Zij denkt dat de wachtlijst en extra personeel niet nodig zijn als er efficiënter wordt gewerkt.

De directeur meent dat de registratie en administratie in de Jeugdzorg is doorgeslagen, maar ziet dit niet als een oorzaak van de problemen.