DEN HAAG - Een onafhankelijke commissie gaat toezicht houden op het hele terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers. De voorzitter is Hans Gualthérie van Weezel, oud-Tweede Kamerlid (CDA) en tot 2005 ambassadeur in Luxemburg.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft de commissie mede namens haar collega Eimert van Middelkoop van Defensie ingesteld, zo meldde het ministerie van Justitie vrijdag. Aanleiding daarvoor was een motie van de Tweede Kamer om integraal toe te zien op de terugkeer van vreemdelingen en de voorbereiding daarvan.

Daarbij gaat het om het verkrijgen van vervangende reisdocumenten en om andere faciliteiten om te kunnen terugkeren. Daarnaast houdt de commissie de centra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de detentielocaties van de politie in de gaten. Tot slot is er toezicht op de daadwerkelijke uitzetting van mensen.

Ook Jan Wilzing, oud-hoofdcommissaris van de politieregio IJsselland, en Jan Vrolijk, de vroegere directeur politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, zitten in de commissie.

Uitvloeisel

Een en ander is een uitvloeisel van de aanbevelingen die de commissie-Havermans eind 2005 deed, na te hebben onderzocht of Nederland gevoelige gegevens over uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Democratische Republiek Congo had verstrekt.

De belangrijkste bevinding was dat Nederland geen inhoudelijke informatie had doorgegeven, maar dat in zeker twintig gevallen wel gegevens waren doorgespeeld waaruit viel op te maken dat betrokkenen in ons land asiel hadden gevraagd.