DEN HAAG - De overheid moet alle incidenten die te maken hebben met drugs en alcohol landelijk registreren. De Tweede Kamer stemde donderdag in met een motie van het CDA van die strekking.

Er doen zich regelmatig levensbedreigende incidenten voor met xtc en andere drugs zoals GHB, paddo's, cannabis en cocaïne, maar ook door buitensporig alcoholgebruik.

Volgens het parlement ontbreekt echter nog steeds een landelijke registratie en analyse van deze incidenten. Daar moet verandering in komen, om in de toekomst verdere schade te voorkomen en eventueel aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

Alcohol

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) had eerder op de dag tijdens een debat over de kwestie gezegd dat er al een systeem is om het gebruik van drugs in de gaten te houden. Dat zal volgens hem worden verbeterd zodat incidenten rond xtc ook worden geregistreerd. De minister wees er verder op dat er al een soort registratiesysteem rond alcohol is.

De Kamer nam daar echter geen genoegen mee en vindt dat er een snelle, eenvoudige en landelijk dekkende registratie van incidenten moet komen die verband houden met alcohol en drugs.

Eerwraak

Daarnaast moeten politiekorpsen gevallen van eerwraak en andere vormen van aan eer gerelateerd geweld eenduidig gaan registreren. De regering moet met voorstellen komen om dat mogelijk te maken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich donderdagavond achter een motie van die strekking van de SP. Volgens het parlement is het slecht gesteld met de registratie van eergerelateerd geweld en ontbreekt het bij instanties aan kennis over het onderwerp.

Uit onderzoek bleek eerder dat registratie van eerwraakzaken moeilijk is vanwege het complexe karakter ervan.