DEN HAAG - De onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) vinden een termijn van twee, drie weken om tot een regeerakkoord op hoofdlijnen te komen "wel erg ambitieus". Ze zeiden dat woensdag na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde.

De informateurs Donner en Leijnse hadden dinsdag laten doorschemeren binnen zo'n drie weken de hoofdlijnen van het nieuwe regeerakkoord op papier te willen hebben. Balkenende en Bos vinden wel allebei dat er "tempo gemaakt" moet worden.

Woensdagochtend hebben ze het gehad over de missie van het nieuwe kabinet. Volgens Balkenende gaat het daarbij om een andere verantwoordelijkheidsverdeling van rijk, burgers en maatschappelijke organisaties.

De laatste twee zouden meer verantwoordelijkheid moeten krijgen. Balkenende zet de aloude verzorgingsstaat niet bij het grof vuil, maar spreekt wel van een "kanteling". De PvdA voelt daar volgens hem ook voor. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg veel meer uit zal gaan van de vraag van burgers.

Balkenende herhaalde dat hij Verandering door kracht en kwaliteit een goed motto vindt voor het nieuwe kabinet. Bos acht het veel te vroeg daar over te praten. "In het bedrijfsleven heb ik geleerd dat je pas met een slogan moet komen als je een product hebt."