DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende dreigt in aanvaring te komen met een ruime meerderheid van de Tweede Kamer over het tijdstip waarop de Prinsjesdagstukken beschikbaar komen. Dat bleek donderdag bij een spoeddebat hierover.

Een Kamermeerderheid wil dat de vorig jaar afgeschafte embargoregeling weer wordt hersteld, zodat Kamer en pers de miljoenennota en andere begrotingsstukken op de vrijdag voor Prinsjesdag vertrouwelijk ontvangen.

Een motie van deze strekking van GroenLinks wordt vermoedelijk aangenomen met steun van de regeringsfracties PvdA en ChristenUnie. De steun van de PvdA is al zeker, de ChristenUnie wil er nog even over nadenken. Ook VVD, PVV, D66, Partij voor de Dieren en waarschijnlijk SP zullen voor de motie stemmen.

De premier wil niet verder gaan dan een gedeeltelijk herstel van de regeling. De stukken zouden dan op Prinsjesdag zelf om 07.00 uur worden verspreid, met een embargo tot 15.00 uur.

De al decennia bestaande embargoregeling voor Prinsjesdag werd vorig jaar beëindigd omdat die volgens het kabinet tot misbruik leidde. Steeds meer informatie lekte voortijdig uit.

PR-show

Maar volgens een Kamermeerderheid is het nog onwenselijker als Kamerleden de stukken pas op Prinsjesdag ontvangen. Zij kunnen zich dan onvoldoende voorbereiden en er niet tijdig op reageren, zodat ook het debat erover een week later moet plaatsvinden. Prinsjesdag verwordt zo tot een "PR-show" voor het kabinet, vinden veel fracties.

Balkenende hield donderdag echter voet bij stuk. De risico's op lekken zijn te groot als de stukken eerder ter inzage komen, betoogde hij. Dat leverde hem het verwijt op dat hij de Kamerleden blijkbaar niet vertrouwt.

Fractievoorzitters

Op aandringen van D66 moest de premier beloven dat ook de fractievoorzitters van de regeringspartijen niet vóór Prinsjesdag iets te horen krijgen over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Algemeen wordt aangenomen dat de begrotingsvoorstellen tot stand komen in nauw overleg met deze fractieleiders.