DEN HAAG - De Tweede Kamer staat huiverig tegenover het plan van minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin om voor ieder kind een inschatting te maken van de risico's die tijdens de opvoeding kunnen optreden.

Het CDA vindt niet duidelijk wanneer er sprake is van een risico, de ChristenUnie vindt dat de overheid niet al te veel mag ingrijpen in het gezin.

Dat bleek woensdag tijdens overleg van de Kamer met Rouvoet over zijn beleidsvoornemens voor de komende vier jaar.

Optreden

Met een inventarisatie in de eerste vier levensjaren wil de minister dat hulpverleners snel kunnen optreden bij dreigende problemen in gezinnen.

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zei bang te zijn dat bemoeizorg overgaat in bemoeizucht.

Accent

Ze vond ook dat Rouvoet wel erg het accent legde op het optreden van de overheid, terwijl er ook veel maatschappelijke organisaties zijn die een rol kunnen spelen bij opvoedingsondersteuning.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wees zijn partijgenoot Rouvoet erop dat in hun partij altijd het idee voorop heeft gestaan dat de Staat niet al te veel bemoeienis moet hebben met het gezin.

Ook betwijfelde Voordewind de effectiviteit van verplichte opvoedingscursussen, die Rouvoet in het uiterste geval wil opleggen.

Spookbeelden

De minister verzette zich tegen de "spookbeelden" die de Kamer opriep. Hij wees erop dat zijn plan niet wezenlijk afwijkt van de gangbare praktijk op consultatiebureaus. Daar wordt ook gekeken naar de risico's die kinderen lopen, zowel wat betreft de gezondheid als de gezinssituatie.

"Niet elke ouder komt in het beklaagdenbankje." Het aanbod aan opvoedingsondersteuning is er voor iedereen, stelde hij, een gerichte aanpak is er alleen voor de risicogevallen.

Voorstander

De PvdA betoonde zich woensdag ook voorstander van het korten van de kinderbijslag van ouders die opvoedingsondersteuning weigeren. De VVD wil dit ook. Deze partij wil evenals de SP dat de bureaus Jeugdzorg samengaan met de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin. Nu valt de jeugdzorg onder de provincie.