AMSTERDAM - Het aantal mensen met een legionellabesmetting is de laatste jaren opgelopen. Vorig jaar registreerde het ministerie van VROM 440 patiënten, terwijl het er in 2000 nog 172 waren.

Een betere naleving van de Waterleidingwet zou de bacteriën uit de waterleidingen kunnen weren.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van Vrom blijkt woensdag dat het aantal besmettingen in leidingwaterinstallaties tussen 2000 en 2005 'niet aanmerkelijk' is afgenomen. Het gaat daarbij om installaties in openbare gebouwen die moeten voldoen aan preventieve regels uit de Waterleidingwet zoals ziekenhuizen, zwembaden en campings.

Waterleiding

Ongeveer twee op de tien zorginstellingen en zwembaden hebben in 2005 te maken gehad met een legionellabesmetting in de waterleidinginstallaties. Bij hotels en campings is dit ongeveer vijf procent. Een besmetting bij zorginstellingen kan gevaarlijk zijn, omdat de mensen hier vaak een zwakkere gezondheid hebben.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. De besmetting vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water die in de lucht zweven.

Buitenland

Het aantal gemelde patiënten met een legionella-infectie is tussen 2000 en 2005 toegenomen. Volgens het RIVM is de helft tot een derde van deze besmettingen in het buitenland opgelopen.

De stijging kan volgens het onderzoeksinstituut ook worden verklaard doordat het makkelijker is geworden om de ziekte vast te stellen. Ook worden meer mensen met een longontsteking op legionella getest. Daarnaast hebben klimaatveranderingen volgens het RIVM mogelijk invloed op de infecties.

Vooorschriften

Er zijn volgens het onderzoek twee knelpunten in de naleving van de Waterleidingwet. Niet alle installateurs van waterleidinginstallaties zouden zich aan de voorschriften voor de installatie houden.

Ook zouden eigenaren van de leidinginstallaties preventieve maatregelen 'beter' moeten naleven, door bijvoorbeeld 'regelmatiger' de leidingen door te spoelen met heet water.