DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat Nederland binnen EU-verband Polen en Roemenië gaat aansporen om onderzoek te doen naar hun mogelijke medewerking aan geheime Amerikaanse vluchten met terrorismeverdachten. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft dit al twee keer gedaan. Maar als de Kamer het wil is hij bereid nog eens te doen, zei hij dinsdag.

De minister deed dit tijdens een debat in de Kamer over het rapport dat de Raad van Europa onlangs uitbracht over geheime vluchten en kampen van de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA op Europees grondgebied. De regeringen van Polen en Roemenië hebben volgens onderzoeker Dick Marty aan de detentie van deze verdachten meegewerkt.

Plank

Verhagen toonde zich geïrriteerd door suggesties vanuit de Tweede Kamer dat Nederland via de NAVO op de hoogte zou zijn geweest van de CIA-vluchten en -kampen. Rapporteur Marty beweert dat de NAVO in oktober 2001 expliciet had ingestemd met medewerking met de Amerikaanse vluchten. Maar volgens Verhagen "slaat Marty hier de plank volledig mis."

Misinterpretatie

Het gaat hier volgens de bewindsman om "een misinterpretatie" van een besluit dat de NAVO destijds nam voor maatregelen voor bijstand aan de VS. Het ging onder meer om een versoepeling van militaire overvluchten in de strijd tegen het terrorisme. Dat besluit is volgens Verhagen toen meegedeeld aan de Tweede Kamer die daar in een debat ook mee instemde.

Verhagen hekelde de "geheimzinnigheid en suspense" die vooral de SP en GroenLinks nu aan deze afspraken meegeven. Suggesties dat "we met zijn allen zitten te sjoemelen" zorgden voor irritatie bij de bewindsman. Hij herhaalde dat Nederland op geen enkele manier medewerking heeft verleend aan de bewuste CIA-vluchten. Nederland heeft deze Amerikaanse praktijken, die president George Bush in 2006 ook zelf toegaf, altijd veroordeeld.