AMSTERDAM - De Pioneer 10 is 31 jaar na zijn lancering stilgevallen. De NASA heeft datdinsdag bekendgemaakt. Op 22 januari ontving de Amerikaanseruimtevaartorganisatie voor het laatst een teken van leven van de Pioneer, diezich toen op 12,2 miljard kilometer van de aarde bevond.

Het signaal, dat zichverplaatste met de snelheid van het licht, deed er elf uur en twintig minutenover om de aarde te bereiken. Op 7 februari probeerden ruimtevaartdeskundigennog eens contact te maken met de Pioneer, maar dat leverde niets op. Nieuwepogingen zullen niet meer worden ondernomen.

De Pioneer 10 werd op 2 maart 1972 gelanceerd voor een missie die volgens deNASA na 21 maanden voorbij zou zijn. De Pioneer was het eerste ruimtevaartuigdat de asteroïdengordel passeerde en van dichtbij opnames maakte van de planeetJupiter. In 1983 - de Pioneer bleef maar gegevens naar de aarde zenden - werdhet vaartuig het eerste door mensen gemaakte object dat ons zonnestelselverliet, toen het de baan van de buitenste planeet Pluto passeerde.


De Pioneer was de eerste die van dichtbij foto's maakte van de reusachtige planeet Jupiter

Hoewel de missie van de Pioneer 10 in 1997 officieel voor beëindigd werdverklaard, bleven wetenschappers de sonde volgen, om meer te weten te komenover communicatietechnieken voor toekomstige missies buiten ons zonnestelsel.

Werkpaard

De Pioneer 10 was een werkpaard dat het veel langer heeft uitgehouden danvooraf was gedacht, zei Larry Lasher van NASA. Je kunt gerust stellen dat wewaar voor ons geld hebben gekregen.

Het ruimtevaartuig is voorzien van een voor ruimtewezens bestemd gouden plaatjewaarop een vriendschappelijke boodschap staat geschreven en een kaart isafgedrukt met de locatie van de aarde binnen ons zonnestelsel. De Pioneer heeftintussen koers gezet naar de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. Het zalnog zo'n twee miljoen jaar duren eer die bestemming is bereikt.