DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de verlenging van missies in Irak, Bosnië en Libanon. Het gaat om zeven militairen die in Irak tot medio februari 2008 helpen bij de opleiding van Irakese veiligheidsdiensten.

In Libanon levert Nederland tot 1 maart 2008 een fregat dat voor de kust wapensmokkel tegen moet gaan en in Bosnië-Herzegovina blijven 85 Nederlandse militairen tot juni 2008 deelnemen aan de lopende EU-missie EUFOR.

Eerder deze week gaf de Kamer al haar zege aan de EU-politiemissie in Afghanistan waar Nederland met twaalf experts helpt bij de versterking van de Afghaanse politiemacht. Het gaat daarbij om tien leden van de Koninklijke Marechaussee, een juridisch specialist en een adviseur in Kabul, Kandahar en Uruzgan.