DEN HAAG - Het cellencomplex op Schiphol-Oost en de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp zijn onder hoge tijdsdruk gebouwd, maar daarbij zijn geen regels en veiligheidseisen omzeild.

Dat hebben minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Reactie

Ze reageerden daarmee op recente uitlatingen in de media van medewerker Herman van Z. van de Rijksgebouwendienst. Volgens hem zijn diverse justitiegebouwen in veel te korte tijd gebouwd, waardoor niet aan alle voorschriften kon worden voldaan.

De man, die de bouwprojecten moest begeleiden, stelde ook dat Justitie hem min of meer dwong de regels niet te streng toe te passen.

De rechtbank veroordeelde Van Z. in mei tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, omdat hij zich jarenlang schuldig maakte aan corruptie. De man is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.

Opheldering

Vogelaar en Albayrak herkennen zich niet in de uitspraken van Van Z., waarover de Kamer op initiatief van de VVD opheldering had geëist. Dat de gebouwen onder hoge tijdsdruk zijn gebouwd, kan volgens hen nooit reden zijn om regels doelbewust aan de kant te schuiven.

Realisatie

"Voor zover wij hebben kunnen nagaan, hebben de bij de realisatie van de gebouwen betrokken ministeries dan ook geen opdracht gegeven of gekregen regels en veiligheidsvoorschriften te omzeilen", stellen de bewindsvrouwen.

Ook onderzoeken van rijksinspecties, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie geven volgens hen geen aanleiding dat te veronderstellen.

Een brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost kostte eind oktober 2005 aan elf gedetineerden het leven. Volgens Van Z. was het calamiteitenplan voor het complex niet op orde.