DEN HAAG - De informateurs Donner en Leijnse willen tempo gaan maken in de kabinetsformatie. Ze hebben de onderhandelaars van CDA en PvdA gevraagd meer tijd vrij te maken in hun agenda's, zodat er zo nodig langer kan worden doorvergaderd. Binnen twee tot drie weken zou de hoofdmoot van het nieuwe regeerakkoord op papier moeten staan.

Lukt dat niet, dan is er "een kink in de kabel", zeggen diverse bronnen. Alleen bijzondere gebeurtenissen, zoals een oorlog in Irak, zouden nog een excuus kunnen zijn voor vertraging. Woensdag gaat de formatie de derde ronde in.

Na de 'snuffelfase', waarin de politieke bereidheid bij CDA en PvdA werd gepeild om een coalitie te vormen, en na een fase waarin de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten in kaart werden gebracht, moeten er nu knopen worden doorgehakt.

'Gemeenschappelijk beleidskader'

Dat gebeurt aan de hand van het 'gemeenschappelijk beleidskader', een stuk waarin de informateurs de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe kabinet uiteen hebben gezet. Dat stuk wordt woensdagochtend met de onderhandelaars besproken.

Woensdagmiddag spreken onderhandelaars en informateurs over de volksgezondheid. Dat gebeurt aan de hand van een korte notitie van de informateurs. Ook over de andere beleidsterreinen, die in de dagen daarna aan de onderhandelingstafel aan de orde komen, hebben Donner en Leijnse zo'n stuk opgesteld.

De notitie over de zorg, die woensdag op tafel komt, telt twee A-4tjes en bevat volgens een ingewijde geen voorstellen voor oplossingen, maar zet alleen op een rijtje over welke onderwerpen knopen doorgehakt moeten worden.

Basisverzekering

Zo wil het CDA in de komende kabinetsperiode in de zorg een basisverzekering voor iedereen invoeren, waarbij de zorgverzekeraars met elkaar moeten concurreren. Dat moet leiden tot meer doelmatigheid en dus lagere kosten en kortere wachtlijsten. De PvdA wil liever eerst de wachtlijsten aanpakken voor het stelsel op de schop gaat. Bovendien verschillen PvdA en CDA van mening over de manier waarop de premies geheven moeten worden.

In de vorige fase van de formatie bleek al dat CDA en PvdA vooral verdeeld zijn over het te voeren financiële beleid. Het CDA wil de komende vier jaar het fiancieringstekort helemaal wegwerken, wat een bezuiniging van minimaal 14,5 miljard euro vergt. De PvdA vindt een tekort van een half tot 1 procent aan het eind van de nieuwe regeerperiode acceptabel.

Maandag en dinsdag is er niet onderhandeld, omdat de informateurs tijd nodig hadden om hun stukken te schrijven. Bovendien waren de onderhandelaars toe aan een kleine adempauze.

De inforamteurs kregen dinsdag ook nog bezoek van de burgemeesters van de vier grote steden. Die lieten weten dat ze liever zelf bepalen hoe ze het geld besteden dat ze uit Den Haag ontvangen. De huidige aanpak, waarbij de departementen ieder hun eigen regels en voorwaarden stellen, leidt maar tot verkokering en dus ondoelmatigheid, aldus de burgemeesters.