GENEVE - Europa heeft wederom aanzienlijke hoeveelheden synthetische drugs, vooral ecstasy (XTC), geproduceerd en geconsumeerd. Dat staat in een rapport over 2002 dat de Verenigde Naties woensdag in Genève hebben gepubliceerd.

Nederland was de belangrijkste producent van XTC, terwijl Groot-Brittannië Ierland en Spanje de grootste gebruikers zijn van de drug, zo staat in het rapport van het internationale narcoticabureau van de VN, INCB.

60 procent

"60 Procent van alle in de wereld gebruikte XTC wordt in Europa gebruikt", meldt de INCB, dat eraan toevoegt dat misbruik van de drug onherstelbare hersenbeschadiging tot gevolg kan hebben.

Behalve in Europa, worden de synthetische drugs ook gebruikt in de Verenigde Staten en delen van Azië, waarbij de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname dienst doen als belangrijkste doorvoerlanden.

Internationale operatie

In maart zijn diverse landen uit het westen van Europa en Australië, Canada en de Verenigde Staten een internationale operatie begonnen tegen de smokkel van XTC. Die leidde tot het onderscheppen van ongeveer 335.000 XTC-pillen, zo meldt de VN-organisatie.

Om het gebruik te beperken, dringt de INCB aan op verbetering van de internationale samenwerking tussen narcoticabrigades en uitbreiding van preventiecampagnes, die vooral gericht moeten zijn op jongeren.