DEN HAAG - Iets meer dan de helft van de Nederlanders is negatief over het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat dinsdag is uitgebracht. Het overgrote deel van de ondervraagden is wel bijzonder goed te spreken over de auto en fiets als vervoermiddel.

In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag hoe Nederlanders het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer beleven en welke beelden zij hierbij hebben. Van de ondervraagden oordeelt 51 procent negatief over het openbaar vervoer, terwijl respectievelijk 86 en 84 procent positief zijn over het gebruik van de auto en de fiets.

Duur

Ondanks pogingen van de overheid het openbaar vervoer te promoten, wordt die manier van reizen door veel mensen als duur, langzaam en weinig flexibel ervaren. Slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden is positief over die vorm van vervoer.

Wel toont het onderzoek aan dat naarmate mensen vaker gebruik maken van het openbaar vervoer, ze er positiever over oordelen. Veel Nederlanders zijn wel redelijk positief over de veiligheid van dat vervoer.

Fileproblematiek

De auto wordt door de meeste Nederlanders onder meer geassocieerd met onafhankelijkheid, gemak en snelheid. De fileproblematiek doet daar nauwelijks iets aan af, zo stelt het rapport.

"Hoewel velen de files als een ernstig maatschappelijk probleem beschouwen, ondervindt men er zelf weinig problemen mee." Volgens de onderzoekers komt dat omdat een groot deel van de autobezitters zelden tot nooit in de file staat.

Maar ook van de automobilisten die wel regelmatig in opstoppingen terechtkomen, heeft iets meer dan een kwart daar nauwelijks of geen problemen mee.

Fiets

De fiets wordt vooral geroemd vanwege de lage kosten van het vervoer, het "op je zelf zijn" en de betrouwbare reistijden. Als Nederlanders al problemen zien bij het fietsgebruik, dan gaat het vooral om slecht weer en het gedrag van medeweggebruikers.

Het KiM is formeel onderdeel van het ministerie, maar doet onafhankelijk onderzoek naar de verkeersproblemen in Nederland.