EDE - Bij grote regenbuien blijken verstopte straatputten steeds vaker te zorgen voor overstroomde wegen en wateroverlast. Volgens Stichting Rioned, het platform, kenniscentrum en de belangenbehartiger van de rioleringszorg in Nederland, kan dit worden voorkomen door de putten vaker te reinigen en de rioleringsbuizen door te spuiten.

Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned, bevestigde dinsdag een artikel in De Telegraaf. Volgens Gastkemper is het nu al mogelijk om de overlast te beperken door bijvoorbeeld een goed onderhoud van het huidige rioleringsstelsel. Dat kan een oorzaak zijn van de verstoppingen.

Dat beaamde een woordvoerder van Riool Reinigings Service (RRS). Volgens RRS in Zuid-Holland bezuinigen sommige Nederlandse gemeenten op het reinigen van de zogenoemde straatkolken en het doorspuiten van de rioleringsbuizen. "Deze factoren kunnen een oorzaak zijn van de verstopte straatkolken. Maar een derde factor zou ook de capaciteit van het leidingsstelsel kunnen zijn", aldus een woordvoerder.

Stichting Rioned werkt momenteel aan een nieuw plan van aanpak en een inventarisatie van de problemen met de Nederlandse riolen, vooral met het oog op de klimaatveranderingen.