WASHINGTON - De Amerikaanse president George Bush heeft de straf verlicht voor de voormalige rechterhand van vicepresident Dick Cheney. Topadviseur Lewis Libby, die begin juni tot dertig maanden cel was veroordeeld, hoeft niet de gevangenis in. Wel moet Libby de hem opgelegde boete van 250.000 dollar betalen.

NUVIDEO##http://www1.nu.tv/home/video/show/1713 Bush maakte zijn besluit maandagavond bekend, kort nadat een rechtbank had bepaald dat Libby in afwachting van zijn beroep in de gevangenis moest blijven. Bush noemde de celstraf buitensporig. De reputatie van Libby zou voor altijd zijn aangetast. De oppositie laakte de interventie als machtsmisbruik.

Meineed

Libby was schuldig bevonden aan meineed en het hinderen van de rechtsgang. Hij had het onderzoek naar het lekken van de naam van een agente van de inlichtingendienst CIA gehinderd. De agente Valerie Plame is de vrouw van een Amerikaanse diplomaat die de motieven van de regering-Bush voor de oorlog in Irak openlijk had bekritiseerd.

Gelekt

Het Witte Huis bleek zelf de identiteit van de CIA-agente te hebben gelekt als wraakactie voor de uitspraken van haar echtgenote. Deze Joseph Wilson had in juli 2003 in de krant The New York Times de vloer aangeveegd met de claim van de regering-Bush dat de Iraakse dictator Saddam Hussein uranium had willen kopen van het Afrikaanse Niger om kernwapens te produceren.

Het vermeende Iraakse programma voor de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens was door Washington aangevoerd als reden voor de inval in Irak.

Wilson, die ambassadeur was in Irak, had in opdracht van Washington de Iraakse contacten met Niger onderzocht. Hij had geen enkele concrete aanwijzing gevonden dat er daadwerkelijk iets was verhandeld of dat er tussen Irak en Niger zelfs maar was gesproken over uranium.

Opmaat

President Bush gebruikte de vermeende handel echter wel in zijn jaarlijkse toespraak tot het Congres in januari 2003. De rede was, zo bleek later, de opmaat voor de oorlog tegen Irak.

Naam

Voor het daadwerkelijk lekken van de naam van de CIA-agente - een strafbaar feit in de Verenigde Staten - is niemand aangeklaagd.