DEN HAAG - Ouders van criminele jongeren moeten harder worden aangepakt om hun kinderen in het gareel te krijgen. Dit voorstel doen CDA en PvdA aan het kabinet om de overlast van jongeren terug te dringen.

Kamerlid Staf Depla van de PvdA wil dat ouders van kinderen die vaak op straat voor overlast zorgen, gedwongen worden hun kroost na negen uur 's avonds binnen te houden. Loopt het kind toch op straat, dan volgt een boete voor de ouders.

Toezicht

Mirjam Sterk van het CDA vindt dat vaders en moeders van overlast veroorzakende jongeren voorwaardelijk onder toezicht gesteld moeten worden. Op die manier kunnen de ouders makkelijker worden gedwongen mee te werken aan ondersteuning in de opvoeding.

Eerder toonde minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin zich al voorstander van gedwongen opvoedcursussen. Ook de PvdA steunt deze lijn. De SP wil dat de politie meteen naar de ouders stapt als jongeren overlast veroorzaken.

Maatregelen

CDA en PvdA komen beide met een pakket maatregelen om overlast door hangjongeren tegen te gaan. Dinsdag overlegt de Kamer met ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) over straatjongeren.

Als onderdeel van zijn pakket wil het CDA dat het makkelijker wordt om anoniem aangifte te doen tegen overlast door jongeren. Vaak durven mensen niet naar de politie te stappen uit angst voor vergelding. Daarnaast moet bij de aanleg van wijken meer rekening worden gehouden met de belangen van jongeren.

Blaastest

Voor het voorstel van de partij dat de politie ook bij jongeren onder de 16 jaar een blaastest moet kunnen afnemen, bestaat een meerderheid in de Tweede Kamer.

CDA'er Sterk wil met de test het sterk stijgende alcoholgebruik onder jongeren aanpakken. Als de blaasproef positief uitvalt, moet de politie hiervan melding maken bij de Centra voor Jeugd en Gezin.

Alcohol

PvdA en VVD steunen het plan. De PvdA en het CDA willen het bovendien jongeren onder de 16 verbieden om alcohol te kopen en te bezitten. Voor softdrugs zou deze grens op 18 jaar moeten komen te liggen, aldus de partijen.