AMELAND - De kans dat de asielzoekers op Ameland tot de zomervakantie in het opvangcentrum op het waddeneiland mogen blijven is heel klein. De rechter in Leeuwarden bepaalde dinsdag dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het Amelandse AZC niet mag ontruimen. De vreugde over deze uitspraak bij asielzoekers, bewoners en andere betrokkenen was van korte duur. Het COA gaat een alternatief onderkomen zoeken voor de groep die naar Kollum zou gaan.

De asielzoekersgezinnen op Ameland strijden al maanden om sluiting van het centrum op het eiland te voorkomen. Ze willen dat hun kinderen het schooljaar op Ameland kunnen afmaken. Het COA moet bezuinigen en is bezig een groot aantal kleine asielzoekercentra te sluiten en samen te voegen omdat het aantal asielzoekers dat Nederland instroomt, sterk afneemt.

56 vluchtelingen

Het COA kondigde in december aan de opvang op het waddeneiland te willen sluiten. Het wilde de 56 vluchtelingen overplaatsen naar de opvang in Kollum. De asielzoekers kwamen daartegen in opstand wegens hun schoolgaande kinderen. De vluchtelingen verloren een eerder kort geding. Toen bleek dat de opvang in Kollum ook zou dichtgaan, spanden zij opnieuw een zaak tegen het COA aan. De rechter stelde hen dinsdag alsnog in het gelijk.

Dat leidde aanvankelijk tot vreugdevolle taferelen. De asielzoekers vielen elkaar in de armen, tranen van opluchting vloeiden. Als de fax waarin de uitspraak staat, goed wordt bestudeerd, blijkt dat het verbod tot ontruiming alleen geldt voor de zeven gezinnen die naar het asielzoekerscentrum in Kollum moeten. Voor de zeven andere gezinnen die zouden worden overgeplaatst naar centra in Dokkum, Drachten en Burgum, blijft de mogelijkheid van overplaatsing van kracht.

Verblijf op Amerland onzeker

Maar ook voor de Kollummer-groep is voortzetting van hun verblijf op Ameland onzeker geworden. Het COA kondigde na bestudering van het gerechtelijk vonnis aan dat het op zoek gaat naar een alternatief voor Kollum. De zeven gezinnen kunnen nog even op het waddeneiland blijven, maar zullen waarschijnlijk nog voor de zomervakantie toch moeten verkassen.

Het COA zegt niet in te gaan op een aanbod van de stichting Inlia uit Groningen om taken van het COA op Ameland over te nemen. Hierdoor zouden de asielzoekers op het waddeneiland kunnen blijven. Gemeente, provincie en een woningbouwvereniging zouden dan voor de kosten van het verlengde verblijf op willen draaien.

Teleurstelling groot

De teleurstelling bij alle betrokkenen over de houding van het COA was dinsdag groot. Directeur J. van Tilborg van stichting Inlia noemt de opstelling van het COA 'flauw'. "Wij krijgen onze zin niet, dus doen we het anders. Dat is een slechte mentaliteit van het COA. Wij proberen in ieder geval de beste oplossing voor alle partijen te vinden," aldus Van Tilborg vanuit zijn vakantiebestemming Madrid.

Woordvoerder Kaaren Sakiyan van de Amelander asielzoekers reageert gelaten op het laatste nieuws. "Het COA is in de war. Ze geloven niet in de nederlaag en doen er alles aan om er onderuit te komen."