DEN HAAG - Gevangenen die extra voedingssupplementen gebruiken, vertonen minder agressief gedrag. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De studie biedt nog onvoldoende houvast voor concrete maatregelen om agressie bij gedetineerden via voeding te beteugelen. Daarvoor moet eerst nader worden gekeken naar de effecten van voedingssupplementen, het liefst onder plegers van gewelddadige delicten.

Dat heeft de DJI maandag bekendgemaakt. De dienst heeft sinds eind 2005 samen met de Radboud Universiteit Nijmegen gekeken in hoeverre extra voeding kan helpen bij het terugdringen van agressief gedrag.

Supplementen

Aan het onderzoek deden 221 jongvolwassen gedetineerden mee van 18 tot 25 jaar. Ongeveer de helft van hen kreeg voedingssupplementen met vitaminen, mineralen en essentiële vetzuren. Deze jongeren bleken in de praktijk minder agressief dan de andere helft van de gevangenen, die placebo's kreeg.

Bij agressiemetingen aan de hand van vragenlijsten werden echter niet zulke duidelijke verschillen geconstateerd tussen de twee groepen gevangenen. Ook de analyse van psychische klachten leverde geen grote verschillen op. De uitkomsten zijn daarom nog te onzeker om al voedingsmaatregelen te nemen in gevangenissen.

Incidenten

Het Nederlandse onderzoek volgt op een studie in Groot-Brittannië. Die leverde sterke aanwijzingen op dat voedingssupplementen agressiviteit onder gedetineerden kunnen terugdringen. In Groot-Brittannië daalde het aantal incidenten onder de groep die supplementen kreeg met een kwart.

De Britse bevindingen vormden voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer aanleiding om vragen te stellen aan de toenmalige minister van Justitie, Piet Hein Donner. Hij zegde toe een soortgelijke studie te laten doen in Nederland.