ANKARA - De Turkse regering is bereid 62.000 Amerikaanse militairen toe te laten voor een eventueel noordelijk front bij een invasie van Irak. Volgens de Turkse vice-premier Mehmet Ali Sahin geldt de toestemming voor een periode van zes maanden. Het kabinet zal het voorstel waarschijnlijk nog dinsdag aan het parlement voorleggen. Dat zal er evenwel waarschijnlijk pas woensdag over spreken.

Ankara en Washington steggelen al enige tijd over de Turkse toestemming voor Amerikaanse manschappen. Turkije wil in ruil voor de toestemming miljarden dollars om de economische gevolgen van een oorlog tegen buurland Irak te kunnen opvangen. Het gaat dan om directe financiële steun en om kredietgaranties.

Een Turks-Amerikaanse overeenkomst hierover zou nagenoeg rond zijn. De VS willen vanuit Turkije een noordelijk front kunnen openen in geval van een invasie van Irak.

Turkse strijdkrachten

Bij deze militaire operatie zullen dan overigens ook Turkse militairen Noord-Irak binnentrekken. Volgens de jongste editie van het Amerikaanse weekblad Newsweek denkt Ankara aan zeker 60.000 tot 80.000 militairen.

Die zullen strategische posities innemen in het overwegend door Koerden bewoonde en de facto autonome Noord-Irak. Met een Turkse militaire interventie in noordelijk Irak wil Ankara voorkomen dat de Koerden in Noord-Irak de strijd aangrijpen om een eigen staat uit te roepen, een daad die de seperatistische Koerden in Turkije mogelijk zal aansporen de wapens weer op te nemen tegen Ankara.

Iraaks-Koerdische groeperingen hebben al gezegd een Turkse bezetting van Noord-Irak niet te zullen accepteren. De onderlinge vijandigheid herbergt het risico dat er direct achter Amerikaanse linies in Noord-Irak een strijd uitbreekt tussen Koerden en Turken.