BRUSSEL - Een Belgische huisarts gaat zaterdag op illegale wijze euthanasie uitvoeren bij een patiënte met uitgezaaide lymfekanker. De Gentse huisarts wil met de aankondiging van zijn illegale daad een nieuw debat over euthanasie in België uitlokken.

Huisarts Marc Cosyns paste, in overleg met een patiënt, al eerder openlijk illegale euthanasie toe. Voor de levensbeëindiging van zaterdag heeft hij geen collega-arts geraadpleegd en hij zal zijn handelen niet officieel aanmelden bij de evaluatiecommissie. Daarmee overtreedt hij de regels.

Cosyns vindt het onzin dat euthanasie anders wordt behandeld dan andere vormen van stervensbegeleiding zoals palliatieve sedatie (het kunstmatig in slaap brengen van de terminale patiënt zodat die geleidelijk overlijdt), of het stopzetten van de toediening van voedsel of vocht.

Wet

Cosyns wil de verschillen tussen euthanasie en palliatieve zorg opheffen en beide onderbrengen in de wet op de rechten van de patiënt. Hij zorgde eerder al voor debat toen hij bekendmaakte dat hij euthanasie uitvoerde bij een dementerende vrouw, terwijl dat voor dementerenden verboden is.

Hij liet haar het dodende middel zelf innemen. Zo was het hulp bij zelfdoding en geen euthanasie. Het gerecht besliste hem niet te vervolgen.

Minderjarigen

Ook maakte hij bekend euthanasie uitgevoerd te hebben op een 10-jarige, terwijl dat voor minderjarigen verboden is.

Ook in Nederland is er voor de wet een duidelijk verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Bij dat laatste is geen controle op de uitvoering, terwijl dat bij euthanasie wel het geval is.

Vroeg

Onlangs bleek dat Nederlandse artsen en hun patiënt soms 'vroeg' kiezen voor sedatie terwijl de patiënt nog enkele maanden te leven heeft. De behandeling mag alleen worden toegepast bij mensen die nog een of twee weken te leven hebben.

Ook bleek recent dat artsen steeds vaker palliatieve sedatie toepassen en dat euthanasie minder wordt toegepast.