WASHINGTON - Het is misschien mogelijk stamcellen in groten getale uit menselijk bloed te winnen. Amerikaanse onderzoekers hebben gemeld dat zij bepaalde witte bloedcellen hebben veranderd in stamcellen. Die stamcellen ontwikkelden zich vervolgens in het laboratorium verder tot verscheidene weefselcellen, zoals lever- en zenuwcellen.

Een wetenschappelijk team onder leiding van E. Hubermann heeft daarover maandag gepubliceerd in het vakblad Proceedings van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen. De onderzoekers hopen met de nieuwe cellen andere te vervangen, die als gevolg van ziekte zijn vernietigd.

Stamcellen hebben in het beginstadium het vermogen uit te groeien tot ieder willekeurige soort cel. Embryo's bevatten onder meer stamcellen. Tot nu toe is beenmerg de enige bekende bron voor volwassen stamcellen. Hubermann en zijn team zijn in bloed via behandeling met moleculen gaan zoeken naar meer mogelijkheden.

Na vijf dagen troffen ze in celculturen de gezochte stamcellen aan. Welke taak stamcellen in het bloed hebben, is onduidelijk. De onderzoekers vermoeden dat zij het herstel van beschadigd weefsel kunnen vergemakkelijken.