NEW YORK - De Verenigde Staten presenteren maandag aan de leden van de VN-Veiligheidsraad een ontwerp van een tweede resolutie over Irak. Dat heeft het Witte Huis meegedeeld. De Veiligheidsraad komt om 21.30 uur (Nederlandse tijd) bij elkaar.

De Britse en Amerikaanse regering lieten eerder weten dat ze hun tweede resolutie begin deze week zouden presenteren. De woordvoerder van het Witte Huis bevestigde eerdere berichten dat de tekst van nieuwe resolutie kort zal zijn.

De ontwerpresolutie zal benadrukken dat Irak zich niet houdt de afspraken van de vorige resolutie (1441). Die regelde de hernieuwde komst van wapeninspecteurs en bepaalde dat Bagdad onverkort moest meewerken. Als Bagdad dat niet doet, dreigen er "ernstige gevolgen". Dat laatste zal nu ook in de nieuwe resolutie terug te vinden zijn.

De nieuwe resolutie komt overigens maandag niet in stemming. Dat zal naar verwachting pas medio maart zijn, nadat de wapeninspecteurs een nieuw verslag hebben uitgebracht aan de Veiligheidsraad.