DEN HAAG - De politie moet het makkelijker maken voor burgers om aangifte te doen van een delict of een misdrijf. De politiekorpsen moeten in de toekomst bovendien allemaal dezelfde mogelijkheden hiervoor aanbieden. Nu verschillen de manieren en werkwijzen per politiekorps.

De ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken willen dat de korpsbeheerders, korpschefs en het Openbaar Ministerie gaan bedenken hoe zij de aangiftemogelijkheden kunnen uitbreiden en standaardiseren. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de korpsen al een redelijk niveau hebben maar er ook veel initiatieven zijn om dat niveau te verhogen.

In bijna alle politieregio's kunnen mensen al 24 uur per dag aangifte doen. De ministers denken aan een basispakket waarin men telefonisch aangifte kan doen of elektronisch via internet. Ook kan de politie aangiftes opnemen op andere locaties dan alleen het politiebureau, zoals op campings of wijkposten.

Verder moet het mogelijk worden een afspraak te maken om aangifte te doen zodat men niet op het politiebureau hoeft te wachten. Op het bureau kunnen bovendien elektronische aangiftezuilen worden geplaatst waar mensen allerlei gegevens alvast zelf in de computer kunnen intikken.

Behalve dat de maatregelen de tevredenheid van de burger moeten vergroten, zal de politie hierdoor ook doelmatiger kunnen werken.