ROTTERDAM - Een vrouw heeft zondagmorgen uit het SophiaKinderziekenhuis in Rotterdam een baby gestolen. Het meisje,Valerie, werd korte tijd later ongedeerd teruggevonden in hetcentrum van de stad. De politie heeft de vrouw, een 31-jarigeVlaardingse, aangehouden. Zij maakt een labiele indruk, aldus eenwoordvoerder.

Het meisje van een paar dagen oud verdween rond half elf.Valerie was in een oud model kinderwagen meegenomen door de vrouw.Het meisje had nog een infuusje in de arm, aldus eenpolitiewoordvoerder, maar was niet ziek.

Goed signalement

De politie had een goed signalement van de vrouw en startteonmiddellijk een massale zoekoperatie. Alle organisaties die inRotterdam veel ogen op straat hebben, zoals taxichauffeurs en hetopenbaarvervoerbedrijf RET, werden gewaarschuwd. De politie waszelf met een helikopter en zeker vijftien wagens aan het zoeken.Rond half twaalf werd de baby teruggevonden. Dat gebeurde naaraanleiding van het signalement. Vooral het oude model kinderwagenwas daarbij opvallend, aldus de politiewoordvoerder. Daaraanherkenden de wijkagenten de vrouw dan ook. Dat was vlak bij het WTCaan de Coolsingel, ruim 1 kilometer verwijderd van het ziekenhuis,onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum.

Veiligheidsmaatregelen

De vermissing werd ontdekt door medewerkers van het ziekenhuis,aldus een woordvoerder van het Sophia. Op de afdeling waar debaby's liggen, zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, juist om tevoorkomen dat baby's worden meegenomen. "Er zijn pasjes en codesnodig. Maar helaas is het zo, dat als mensen echt kwaad willen, datop de een of andere manier ook lukt."

Onderzoek

Het ziekenhuis zal eenonderzoek instellen naar de gebeurtenissen. Het was de eerste keerdat er een baby uit het Sophia verdween, aldus de woordvoerder.De vrouw die de baby had meegenomen, was niet vastgelegd opcamera. Het signalement is verstrekt door een medewerker die devrouw had opgemerkt. Medewerkers van het ziekenhuis hebben eerst inhet ziekenhuis gezocht, maar na een kwartier werd de politiegewaarschuwd, aldus de woordvoerder.

De baby lijkt ongedeerd

Na de verdwijning is onmiddellijk de vader van Valerieingelicht. In overleg met hem werd besloten niet meteen de moederop de hoogte te stellen, zo zegt de woordvoerder van hetziekenhuis, in de hoop dat het kind snel terug zou zijn. Gelukkigwas dat het geval, aldus de woordvoerder.Valerie was om twaalf uur weer terug in het ziekenhuis. Ze lijktongedeerd, maar wordt uitgebreid onderzocht.