DEN HAAG - Het kabinet past het asielbeleid aan na een vermaning van het Europees Hof in Straatsburg. Nederland zal voortaan bij een asielaanvraag bekijken of een vluchteling behoort tot een groep die in eigen land gevaar loopt.

Dat is een verandering ten opzichte van de bestaande werkwijze, waarbij vooral wordt onderzocht of de asielzoeker persoonlijk gevaar loopt

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de wijzigingen, die zijn voorgesteld door minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie). Zij kondigden tevens aan dat ze zich bij asielzaken minder nadrukkelijk zullen baseren op ambtsberichten die het ministerie van Buitenlandse Zaken aanlevert.

Bij de beoordelingen wordt straks meer gekeken naar veiligheidsstudies van mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch.

Uitspraak

De veranderingen volgen op een kritische uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat oordeelde begin dit jaar dat Nederland een twintiger uit Somalië niet mag uitzetten, omdat hij in zijn vaderland het risico loopt onmenselijk behandeld te worden.

Die dreiging bestaat omdat de Somaliër behoort tot een onderdrukte minderheid in de omgeving van Mogadishu, de hoofdstad in het zuiden van het land.

Beroep

Het oordeel vormde een aanpassing in vergelijking met eerdere uitspraken die het hof in soortgelijke zaken deed. Het kabinet heeft geprobeerd hoger beroep aan te tekenen in Straatsburg om meer helderheid te krijgen over de uitspraak. Het verzoek tot appel werd eind mei echter afgewezen, waarmee de uitspraak definitief was.

De twee bewindslieden van Justitie schrijven aan de Tweede Kamer dat door de voorgestelde wijzigingen toekomstige besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechters worden afgestemd op de uitspraak van het hof in Straatsburg. Hiermee zal ook rekening worden gehouden bij de afwikkeling van lopende asielzaken.