MARKELO - Veel veehouders die zijn gedupeerd door de dioxinezaak maken zich ongerust over het uitblijven van informatie. Alleen al in Twente hebben tientallen veehouders hun bedrijf op last van het ministerie van Landbouw moeten stilleggen, omdat het veevoer mogelijk besmet is met dioxine.

Ondanks de toezegging dat de uitslag van de proefslachting binnen vier werkdagen bekend zou worden gemaakt, zitten tientallen veehouders nog steeds in onzekerheid. "We krijgen zowel van het ministerie van Landbouw als van de Algemene Inspectiedienst (AID) geen enkele informatie. Het maakt ons ongerust", zei de Markelose varkenshouder H. Veltkamp vrijdag.

Biggen in de knel

Veltkamps bedrijf telt 2500 biggen. Die hadden eigenlijk al moeten worden afgevoerd, maar blijven nu noodgedwongen in de stallen staan. "Normaal gesproken worden ze bij het bereiken van een gewicht van 25 kilo afgevoerd, ze zitten nu al op 32 kilo. Dit moet geen week meer duren, want dan komen de biggen letterlijk in de knel te zitten."

Veltkamp heeft vrijdag nog met het ministerie gebeld met het verzoek of hij driehonderd biggen mocht afvoeren. Het antwoord was negatief. Volgens hem is er ook veel ongerustheid over het uitblijven van de uitslagen van de proefslachtingen. "De veehouders beginnen hem behoorlijk te knijpen. Niemand begrijpt waarom het allemaal zo lang duurt."

"Onzekerheid duurt te lang"

Gerrit Zandvoort, eigenaar van zevenhonderd varkens en vijftig koeien, vindt ook dat de onzekerheid te lang duurt. "Wij zouden afgelopen dinsdag de uitslag van de proefslachting krijgen. We weten nog niets. Nu zegt Landbouw dat maandag of dinsdag de resultaten worden bekendgemaakt."

Ook bij de vleesvarkenshouderij Klein Braskamp in het Achterhoekse Gelselaar zit iedereen in spanning. "Wij wachten al dagen op de uitslag. Bellen met het ministerie levert niets op." Een gedupeerde varkenshouder uit Albergen, die anoniem wil blijven, is het allemaal teveel geworden. "Ik loop er de hele dag te piekeren. Heb grote moeite om me te concentreren. Op mijn netvlies duikt steeds het doemscenario op dat de hele varkensstapel geruimd wordt."

150 bedrijven tot na weekeinde "op slot"

Het ministerie van Landbouw bevestigt dat de uitslagen begin volgende week bekend worden. Volgens een woordvoerder moeten de tests "stapsgewijs en groepsgewijs" worden uitgevoerd en is sneller niet mogelijk. Het gaat om grondstoffentesten en proefslachtingen die na elkaar moeten worden uitgevoerd. Hij wijst er op dat een aantal van ongeveer 90 bedrijven inmiddels al wel is vrijgegeven. Nog 150 bedrijven zitten zeker tot na het weekeinde nog 'op slot'.