BERLIJN - Duitsland zou zijn troepen uit deinternationale veiligheidsmacht in Afghanistan (ISAF) kunnenterugtrekken als door het conflict in Irak de spanningen in deregio zouden escaleren. Daarvoor waarschuwde de Duitse ministerStruck van Defensie vrijdag in Berlijn.

"Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat deveiligheidssituatie kan intensiveren in het geval van een oorlog inIrak", zei Struck. Volgens hem ligt er een noodplan klaar omburgers en op de langer termijn militairen te evacueren als despanningen te hoog oplopen.

Samen met Nederland voert Duitsland sinds 10 februari het bevelvoor zes maanden over de ISAF. De 4800 man sterke troepenmachtpatrouilleert alleen in de hoofdstad Kabul en naaste omgeving. Inhet land zijn 650 Nederlandse militairen gelegerd.

Misverstand

Minister Kamp van Defensie zei vrijdag dat de berichten overmogelijke terugtrekking van ISAF "berusten op een misverstand".Volgens hem is er niks nieuws aan de hand. "We houden de situatievoortdurend in de gaten. Als er echt gevaar is gaan we weg, maardie situatie is niet aangebroken", zei Kamp na het wekelijksekabinetsberaad.

Noodsituatie

Uit de nieuwe risico-analyse die Defensie over Afghanistan heeftlaten maken, blijkt volgens Kamp weinig nieuws. Hij betitelde derisico's voor de Nederlandse militairen in Afghanistan eerder alsaanzienlijk, maar aanvaardbaar. Voor een echte noodsituatie liggenplannen klaar die beschrijven hoe de Nederlandse manschappen methulp van Amerikaanse militairen geëvacueerd kunnen worden.