DEN HAAG - De informateurs Donner en Leijnse zijn positief over de gesprekken tussen CDA en PvdA, die moeten leiden tot de vorming van een nieuw kabinet. Volgens de twee is "de duidelijke politieke wil" aanwezig om een regeerakkoord te schrijven met een "slagvaardig beleid".

Ook de onderhandelaars van CDA en PvdA maakten donderdag na hun gesprekken duidelijk dat ze klaar zijn om vanaf volgende week knopen te gaan doorhakken. CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos onderstreepten dat, door voor het eerst zij aan zij het gebouw van de Eerste Kamer te verlaten waar ze onderhandelen. Woensdagavond aten de twee bovendien al in het Torentje van Balkenende om het onderlinge vertrouwen te verbeteren. "Soms is het goed om ook buiten de onderhandelingen om het vertrouwen in elkaar uit te spreken," aldus Bos.

Bruggen

De onderhandelaars hebben nu gedurende twee weken geïnventariseerd welke overeenkomsten en verschillen er zijn in hun plannen. "Er zijn mogelijkheden om bruggen te slaan. Op een aantal punten hebben we meer overeenkomsten dan je zou verwachten," blikte CDA'er Verhagen alvast vooruit naar volgende week woensdag. Dan moeten op basis van een schriftelijk verslag van de informateurs de inhoudelijke onderhandelingen beginnen.

De informateurs Donner en Leijnse benadrukten donderdagavond dat de partijen elkaar op enkele punten al aardig genaderd zijn. Welke dat zijn, wilden ze niet zeggen. Onderhandelaars van beide partijen maakten duidelijk dat er vooral bij sociaal-economische onderwerpen als WAO en arbeidsmarktbeleid, die donderdag ter tafel kwamen, sprake was van toenadering.

Levensloopregeling

Zo spraken Balkenende en Bos af dat er een uitgebreide levensloopregeling moet komen, die een einde maakt aan het woud van de ongeveer vijftig bestaande regelingen. Met een levensloopregeling krijgt een werknemer de kans vrije tijd te sparen, die later te gebruiken is voor bijvoorbeeld een studie, een 'sabbatical' of zorgverlof bij ziekte van een familielid. Het huidige demissionaire kabinet wilde als vervanging van het spaarloon ook een levensloopregeling invoeren, maar heeft dat plan nog niet kunnen realiseren. Ook in de nieuwe plannen van CDA en PvdA zal het spaarloon waarschijnlijk sneuvelen.

Voorspellingen

De informateurs waagden zich donderdag niet aan voorspellingen over de tijdsduur van de kabinetsformatie. Donner wees erop dat een kabinetsformatie in Nederland gemiddeld 70 dagen duurt. "Ik denk dat het er deze keer niet ver onder blijft, maar ik weet niet of het er boven zal zitten." Hij verzette zich tegen het beeld in de media dat de formatie uitzonderlijk traag verloopt. "Dat is onjuist." Collega-informateur Leijnse voegde er aan toe geen enkel signaal te hebben dat CDA en PvdA het doorhakken van knopen uitstellen tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 11 maart. "11 maart is geen relevante datum."