DEN HAAG - De LPF-fractietop draagt Khee Lian Phoa (47) voor als nieuwe staatssecretaris voor Sociale Zaken. Dat heeft Phoa dinsdag bevestigd. "Zo heb ik het begrepen."
LPF

Phoa zal als enige kandidaat dinsdag aan de fractie worden voorgesteld. Als de fractie met de voordracht instemt, volgt de formele voordracht aan premier
Balkenende
De Geus

Phoa is geboren in Rotterdam. Hij is opgeleid als fysio- en manueel therapeut. Sinds elf jaar is hij directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. In de stichting werken drankfabrikanten samen om alcoholmisbruik tegen te gaan.